Hvis du har brug for samtaler med en psykolog, kan du henvende dig direkte til os.

Du kan i mange tilfælde få dækket honoraret helt eller delvist, hvis du har:

•    Henvisning fra egne læge til behandling under sygesikringen (se konsultationer under sygesikringen)
•    En aftale via din arbejdsplads
•    En forsikring/sundhedsforsikring, hvor psykologhjælp er dækket
•    en aftale med din kommune eller anden instans

I disse tilfælde skal der foreligge en aftale på forhånd.

Journalisering

Vi har pligt til at skrive journal og skriver noter om dine sociale forhold og dit helbred. Formålet med dette er at give dig en god og relevant behandling. Din journal vil blive opbevaret sikkert og destrueres 5 år efter vores sidste samtale. Du kan få oplyst, hvad der står i din journal. Hvis du har givet samtykke til fx din læge, forsikring, kommune m.fl., kan jeg ligeledes modtage oplysninger om dig.

Tavshedspligt

Vi har som psykologer tavshedspligt, og kun vi har adgang til din journal. Vi kan dog videregive oplysninger til din læge, forsikring m.fl., hvis du har givet samtykke til dette. Vi har endvidere pligt til at bryde vores tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du er til skade for dig selv og/eller andre. Vi har ligeledes pligt til at underrette kommunen, hvis vi vurderer, at et barn eller en ung under 18 år er alvorlig truet på sin trivsel og udvikling.

Andre oplysninger

Vi kan registrere og videregive andre nødvendige oplysninger til brug for afregningsformål eller behandling af din sag, fx til din forsikring, sygeforsikring eller kommune, hvis disse fuldt eller delvist betaler din behandling. Der videregives i disse tilfælde kun de oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af din sag og kun med dit personlige samtykke. Oplysninger registreret til afregningsformål udveksles kun i det omfang, det er nødvendigt for gennemførsel af betalinger og refusion. Idet vi følger retningslinjerne i EU´s dataforordning, psykologloven, serviceloven og sundhedsloven behandles dine oplysninger fortroligt med hjemmel i databeskyttelsesforordningen.